Vi hjälper dig med bygglov i Stockholm - Nordlind AB

Vi på Nordlind AB är experter inom bygglov i Stockholm. Vi förstår utmaningarna och möjligheterna som kommer med varje byggprojekt. Vårt team av certifierade kontrollansvariga är här för att leda dig genom varje steg i bygglovsprocessen. Vi kan hjälpa dig med allt från konsultation och rådgivning till att framställa bygglovsritningar och övriga handlingar som krävs för att bygglovsprocessen ska gå igenom.

Be om offert!

Varför välja oss för hjälp med bygglovsprocessen i Stockholm?

Bygglov är en vital del av din byggprocess och behövs för att utföra de flesta typer av byggprojekt, exempelvis för att bygga nytt, bygga till eller förändra en befintlig byggnad. Med vår djupgående kunskap och erfarenhet inom Stockholms bygglovsregler, säkerställer vi att ditt projekt flyter på smidigt från start till mål.

Vårt engagemang i din bygglovsprocess

Vi på Nordlind förstår att varje byggprojekt är unikt. Därför erbjuder vi personlig service och skräddarsydda lösningar. Vare sig det gäller enklare tillbyggnader eller större byggprojekt, är vårt mål att göra din bygglovsprocess i Stockholm så enkel och effektiv som möjligt.

Vi är med dig hela vägen

  • Konsultation och rådgivning.

  • Projektering.

  • Strandskyddsdispens.

  • Framställande av bygglovsritningar och övriga handlingar.

  • Upprättande av Kontrollplan.

  • Drivande av bygglovsprocessen.

Expertis inom bygglovsritningar

Vår expertis sträcker sig bortom det traditionella. Vi erbjuder professionella bygglovsritningar, anpassade för Stockholms unika arkitektoniska och regelmässiga krav. Oavsett om du ska bygga något så litet som en tillbyggnad till ditt hus eller något större mer omfattande så ordnar vi en certifierad kontrollansvarig med hög erfarenhet och kompetens, som närvarar på samtliga möten, driver på bygglovsprocessen, tar fram bygglovsritningar och andra nödvändiga handlingar.

Hur går bygglovsprocessen till?

Bygglov behövs för att utföra de flesta typer av byggprojekt, exempelvis för att bygga nytt, bygga till eller förändra en befintlig byggnad. Bygglov är ett beslut som fattas av byggnadsnämnden i din kommun. För att få ett bygglov måste man vanligtvis lämna in ritningar och andra handlingar som visar hur byggnaden eller förändringen kommer att se ut och hur den kommer att påverka omgivningen.

Kommunen granskar sedan ansökan och tar ställning till om bygglovet är förenligt med detaljplanen för området samt att det uppfyller de meddelade lagkrav som återfinns. Detta varierar beroende på om man bor i ett detaljplanelagt område eller om man bor utanför detaljplan. När bygglovet beviljas och kommunen har meddelat startbesked kan man påbörja byggprojektet.

Dispens från strandskydd

Tänker du bygga, ändra eller åtgärda något inom det som betraktas som ett strandsskyddsområde, enligt länsstyrelsen? I sådana fall måste du ansöka om dispens från strandskydd antingen hos Länsstyrelsen eller kommunen. Vi hjälper dig med ansökan och framställande av samtliga nödvändiga handlingar till ärendet.