Söker du en certifierad kontrollansvarig i Stockholm, be om offert!

Fyll i formuläret utförligt så återkommer vi till dig.

Certifierad Kontrollansvarig i Stockholm - Nordlind AB

När du planerar att utföra rivnings- eller markarbeten eller bygga ett hus är det viktigt att anlita en certifierad kontrollansvarig. Denna expert kommer att vara närvarande under hela byggprocessen och hjälpa dig att säkerställa att ditt projekt följer plan- och bygglagen. Nordlind AB erbjuder tjänster för att boka en certifierad kontrollansvarig med över tio års erfarenhet inom byggteknik. De har omfattande kunskap om hur du kan förebygga skador i ditt hus och tar uppdrag i hela Stockholm.

Be om offert!

Vad gör en certifierad kontrollansvarig?

När du har tänkt bygga hus, vare sig det är på egen hand eller tillsammans med en husleverantör, har du rollen som byggherre, vilket innebär att du ansvarar för att ditt projekt följer lagen under byggprocessen. En certifierad kontrollansvarig (KA) har ansvar för att övervaka och stödja dig som byggherre, och säkerställa att alla kontroller genomförs i enlighet med bygglagstiftningen. Inte alla kan agera som kontrollansvariga, de måste vara certifierade och besitta omfattande kunskap och erfarenhet inom byggbranschen. Våra kontrollansvariga är certifierade. En KA assisterar dig också i att utarbeta en kontrollplan för ditt projekt.

Den certifierade kontrollansvarige ska också delta i möten med kommunens handläggare, som exempelvis det tekniska samrådet och besiktningar. Din KA ska även författa en rapport som kommer att tjäna som underlag för byggnadsnämndens slutgiltiga beslut.

En kontrollansvarig ska enligt PBL göra följande:

  • Hjälpa byggherren med att upprätta kontrollplan

  • Se till att kontrollplanen följs och att samtliga kontroller utförs.

  • Informera byggherren och byggnadsnämnden om de inlämnade handlingarna för bygglov och startbesked ej följs.

  • Delta i besiktningar och tekniska kontroller vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

  • Dokumentera byggplatsbesök och skriva protokoll för utvärdering inför slutbeskedet

  • Lämna utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för det slutliga beskedet.

Skicka offertförfrågan

Ingen fil vald