Låt oss hjälpa dig med bygganmälan - Nordlind AB Stockholm

Planerar du att utföra en mindre åtgärd som exempelvis rivning av en byggnad eller en del av den, installation eller väsentlig ändring av hiss eller andra åtgärder som inte kräver bygglov, behöver du istället göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Vi på Nordlind Sverige AB hjälper dig med anmälan samt med alla handlingar och dokument som behövs för att en anmälan ska upprättas och processen ska flyta på så smidigt och enkelt som möjligt.

Bygglov eller bygganmälan?

Bygglov är nödvändigt för större byggprojekt, medan bygganmälan gäller för mindre byggen. Både bygglov och bygganmälan är processer för att få tillstånd från kommunen innan påbörjandet av bygg- eller ändringsarbeten. Detta inkluderar även situationer där en byggnads användningssyfte ska ändras. Även för mindre projekt som att bygga ett plank eller en mur kan bygglov krävas.

När behövs en anmälan?

Nedan har du ett antal exempel listade på när en anmälan till kommunens byggnadsnämnd behövs. Du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.

 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

 • Tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus.

 • Bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor.

Attefallshus

Funderar du på att bygga till ett Attefallshus på din tomt, står vi till förfogande. Detta är i sådana fall en åtgärd som ska anmälas till kommunens byggnadsnämnd. Hos oss får du experthjälp med bygghandlingar och övrig dokumentation inför anmälan så att du kan känna dig trygg under hela processen.

Enligt Boverket behöver följande anmälas om bygglov inte krävs:

Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,

Vad kostar det att göra en bygganmälan?

Kostnaden för bygganmälan kan skilja sig mellan olika kommuner i Sverige. Utöver det kan avgifterna variera beroende på vad det är för åtgärd du anmäler. Vi kan hjälpa dig med att ta reda på kostnader för bygganmälan, Nedan finner du ett antal exempel på vad en bygganmälan kostar i Stockholms kommun.

 • Tillbyggnad av huvudbyggnad, max 15 kvm BTA - 6 190 kr

 • Bygga ny komplementbyggnad på småhustomt - 6 190 kr

 • Bygga nytt komplementbostadshus på småhustomt - 11 140 kr

 • Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus, inklusive inre ändringar - 5 980 kr

 • Inreda en ny bostad i enbostadshus, inklusive inre ändringar - 5 980 kr

 • Uppföra en eller två takkupor på huvudbyggnad. Bygga till en attefallsbyggnad - 4 120