Uppdrag som erhållit bygglov

Fritidshus om 50 kvm

Här tog vi fram ritningar efter önskemål åt kund som skulle uppföra ett enkelt fritidshus.

Bygglovsritningar

bygglovsritningar avseende tillbyggnad av villa på värmdö

Garage

Ett mycket generöst garage där tanken är att skapa övernattningsmöjligheter på övervåningen.

Installation av takfönster

På uppdrag av kund tog vi fram underlag för att kunna ansöka om bygglov för yttre ändring. I detta fall fick kunden även nya uppdaterade ritningar på sin lägenhet.

Uppdrag som erhållit startbesked genom anmälan

Komplementbyggnad Attefallshus

Här har vi tagit fram handlingar inför anmälan enligt Attefall. Komplementbyggnad om 30kvm placerat mellan huvudbyggnad och garage.

Carport

I detta uppdrag har vi tagit fram handlingar till en carport som uppförs enligt Attefallsreglerna. Totala byggnadsarean uppgår till 30kvm.

Avstyckningar och regleringar

Ansökan om förhandsbesked inför avstyckning av fastighet

I detta uppdrag har vi tagit fram ett förslag på hur fastigheten skall kunna delas för att skapa två stycken självständiga fastigheter utan för mycket insyn till varandra.

Underlag för avstyckning

Här har vi tagit fram en situationsplan som förslag till avstyckning av en fastighet. Till denna har vi även tagit fram förslag på disponering av den tillkommande fastigheten.